Kính gửi Quý Bác Sĩ

Công ty Egis Pharmaceuticals PLC (Hungary) xin gửi đến Quý Bác Sĩ lịch đăng ký Hội Thảo Online mới nhất của chúng tôi.

Để đăng ký tham dự, Quý Bác Sĩ vui lòng bấm vào nút phía bên dưới để xem chi tiết về chương trình:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Trắc nghiệm tâm lý/người dùng là bác sĩ đa khoa

Trắc nghiệm tâm lý/người dùng là bác sĩ chuyên khoa tâm thần

trắc nghiệm sa sút trí tuệ

trắc nghiệm tâm lý/tham khảo thêm