BẢNG CÂU HỎI TẦM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN LO ÂU GAD-7

BS - BẢNG CÂU HỎI TẦM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN LO ÂU GAD-7

Họ và tên:
Tuổi:
Giới tính:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Chẩn đoán:
Ngày làm:
Trong vòng 2 tuần qua bạn có cảm thấy:
1. Căng thẳng, lo lắng, dễ cáu gắt
2. Không thể ngừng lo lắng hoặc không làm chủ được sự lo lắng
3. Lo lắng quá nhiều về nhiều việc khác nhau
4. Khó thư giãn
5. Cảm thấy bồn chồn đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ
6. Luôn cảm thấy sợ có một điều kinh khủng sẽ xảy ra
7. Dễ buồn bực hoặc dễ kích động
8. Nếu có bất cứ triệu chứng nào ở trên, triệu chứng đó có làm bạn khó làm việc, chăm sóc gia đình hay khó trò chuyện, tiếp xúc với người khác?
This entry was posted in . Bookmark the permalink.