THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE

THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE

Họ và tên:
Tuổi:
Giới tính:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Chẩn đoán:
Ngày làm:
A. Đánh giá về định hướng:
(Nói đúng cho mỗi câu 1 điểm)
1. Hãy nói cho biết hôm nay là ngày thứ mấy?
2. Hãy nói cho biết tháng này là tháng mấy?
3. Hãy cho biết mùa này là mùa gì?
4. Hãy cho biết năm nay là năm nào?
5. Hãy cho biết đây là buồng (tầng nào)?
6. Hãy cho biết đây là ở đâu?
7. Hãy cho biết đây là quận (huyện) nào?
8. Hãy cho biết đây là nước nào?
B. Đánh giá khả năng ghi nhận (trí nhớ tức thì)
Đọc tên 3 đồ vật bất kỳ (quả táo, cái bàn, đồng xu...) một cách chậm rãi, rõ ràng; sau đó yêu cầu bệnh nhân nhắc lại luôn. 
(Ghi 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Xin nhắc tên 3 đồ vật đó cho tới khi bệnh nhân thuộc được cả 3)
C. Đánh giá sự chú ý và tính toán:
1. Yêu cầu bệnh nhân làm phép tính 100 - 7 liên tiếp (dừng lại sau 5 lần)
(Ghi 1 điểm cho mỗi lần trả lời đúng)
2. Nếu bệnh nhân không làm được 5 lần nghiệm pháp 100 - 7, yêu cầu bệnh nhân làm liệu pháp khác: đánh vần ngược 1 từ: HƯƠNG -> GNƠƯH
(Số điểm ghi bằng đúng theo thứ tự sắp xếp chính xác của từ)
D. Đánh giá khả năng hồi ức nhớ lại:
Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại tên 3 đồ vật đã nêu ở phần B. 
(Cho 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng)
E. Đánh giá về ngôn ngữ:
1. Gọi tên đồ vật:

Đưa bệnh nhân xem một chiếc đồng hồ và một chiếc bút chì và hỏi đó là cái gì.

2. Nhắc lại một câu (đánh giá tính lưu loát trong ngôn ngữ)
Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại câu "không thể, nếu, và hoặc nhưng, mãi" (nếu nhắc lại đúng hoàn toàn cho 1 điểm)
3. Mệnh lệnh theo 3 giai đoạn:
Đưa một mảnh giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân bằng một câu 
"Cầm lấy tờ giấy bằng tay phải, gấp đôi tờ giấy lại và đặt nó xuống sàn nhà".
(Ghi 1 điểm cho mỗi hành động đúng)
4. Đọc và làm theo sự chỉ dẫn:
Đưa bệnh nhân một tờ giấy to có ghi rõ một mệnh lệnh ("Hãy nhắm mắt lại"). 
Yêu cầu bệnh nhân đọc và làm theo.
(Cho 1 điểm nếu làm đúng)
5. Viết:
Đưa bệnh nhân một tờ giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân viết một câu bất kỳ 
(câu phải có chủ từ và động từ và phải có nghĩa, có thể sai về ngữ pháp, chính tả... cũng được)
(Cho 1 điểm nếu viết được)
F. Đánh giá khả năng tưởng tượng, trừu tượng:
Yêu cầu bệnh nhân vẽ lại một hình đã được vẽ sẵn, hình vẽ phải gồm 10 góc và phải có 2 góc lồng vào nhau.
(Cho 1 điểm nếu vẽ đúng)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.