THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM BECK (BDI)

Bài trắc nghiệm THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM BECK (BDI)

Họ và tên:
Tuổi:
Giới tính:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Chẩn đoán:
Ngày làm:
Hãy đọc mỗi câu và chọn một trong các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.