TẦM SOÁT TRẦM CẢM – BẢNG KHẢO SÁT PHQ-2

Ngày làm
Trong vòng 2 tuần qua, bạn có thường gặp các vấn đề sau đây không?
1. Ít quan tâm hoặc thích thú trong mọi công việc
2. Cảm thấy thất vọng, chán nản hoặc không còn hy vọng